Köpvillkor

Företagsinformation

Seniorlife.se indgår i Seniorshop ApS, CVR DK31373208

Kontorsadress: Hørkær 32, DK2730 Herlev, Danmark.

Tillämplighet

Dessa köpvillkor är tillämpliga där svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen.

För företagskunder gäller Köplagen.

 

Mer information härom finns på Konsumentverkets hemsida, www.kov.se.

Beställning

När du registrerat en order hos Seniorlife.se och Seniorlife.se accepterat ordern träffas ett avtal mellan dig och Seniorlife.se. Orderbekräftelse skickas till den e-postadress du registrerat vid din beställning. För de fall beställaren är under 18 år måste målsmans tillstånd inhämtas före köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Seniorlife.se lider ekonomisk skada, polisanmäls. Personuppgifter hanteras enligt bestämmelserna i GDPR, läs mer under vår integritetspolicy.

 

Seniorlife.se förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris, p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, eller p.g.a. ett felaktigt pris har Seniorlife.se rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. Seniorlife.se skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt. Värdekoder kan ej kombineras med varandra.

 

Betalning

Moms ingår i alla priser. Alla våra betalningar hanteras av Klarna. Inga avgifter tillkommer för något betalsätt. Som kund kan du betala med kort, direktbetalning samt mot faktura och som privatkund kan betalning även göras mot avbetalning. Betalningstid för faktura är 14 dagar och från och med det datum då varorna skickas från Seniorlife.se. Om betalningen uteblir tillkommer en påminnelseavgift på 60,00 kr samt dröjsmålsränta om 25,5%. Har du inte handlat med Klarna tidigare kommer det vid köpet att göras en mikroupplysning för att vi skall kontrollera din kreditvärdighet. Klarna uppfyller kraven för PCI DSS och innehar SSL-certifikat.

 

Leverans

Beställningar behandlas och levereras så snabbt som möjligt av Seniorlife.se. I fall när kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställning, är det kundens ansvar att beställningen avbeställes i enlighet med Seniorlife.se köpvillkor. Företagskunders beställningar erbjuder vi företagsanpassade leveranssätt.

 

Frakt beror på beställt objekt och kommer att visas i kundvagnen.

 

På Seniorlife.se är det enbart möjligt att beställa och få levererat inom Sverige.

Outlöst försändelse

För försändelse som ej löses ut varpå paketet går i retur till Seniorlife.se, debiteras en avgift om 199kr för Seniorlife.se kostnader i samband med returhantering och frakt.

Vid upprepade försök att leverera ut paket till kund debiteras avgiften en gång per outlöst försändelse.

 

Ångerrätt

Som privatkund har du rätt att frånträda köpeavtalet utan att ange något skäl inom 14 dagar enligt distansavtalslagen. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dagen då du mottagit den sista varan eller delen av din beställning. Om ångerfristen löper ut på en lördag eller helgdag förlängs fristen till nästkommande vardag.

 

Retur & öppet köp

Som privatkund har du rätt till öppet köp och full returrätt inom 14 dagar. Vid retur står du som kund för returfrakten och produkten skall vara oanvända och i oförändrat skick, ha alla manualer (om sådana finns) samt originalkartong/pall kvar.  Vi förbehåller oss rätten att utföra en värdeminskning motsvarande produktens eventuellt förändrade skick vid mottagandet hos oss. Om varan p.g.a. felaktig användning förlorat sin avsedda funktion sker inte någon återbetalning. För full återbetalning ska varan kunna säljas som ny och varan och dess originalförpackning ska återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Vill kunden utnyttja sin returrätt görs det via vårt kontaktformulär på Seniorlife.se. Returfrakten bekostas av kunden. Du kan även köpa en returfrakt genom oss för 195 SEK oavsett vikt och volym. Kunden har ansvar för varan vid eventuell returtransport. Om varan försvinner vid returtransporten eller skadas under densamma är det kunden som bär ansvar för detta och Seniorlife.se har rätt att vägra återbetalning. I fall av återbetalning, betalas pengarna inom 14 dagar från den dag då Seniorlife.se mottagit meddelandet. Kunden kan dock få vänta tills dess att varan har kommit åter eller tills kunden har lämnat bevis på att varan återsänts. Ifall av frågor kan kunden kontakta Seniorlife.se kundservice via kontaktformulär.

 

I de fall produkten är specialtillverkad för viss kund, gäller ej bytesrätt, öppet köp eller ångerrätt. Ångerrätt gäller ej för företagskunder.

 

Reklamationer

Det är lämpligt att kunden kontrollerar leveransen vid ankomst för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation skall kund kontakta Seniorlife.se reklamationsavdelning via kontaktformulär, och uppge ordernummer samt orsak till reklamationen. Därefter träffas överenskommelse för hur eventuell retur och ersättning ska hanteras. Vid godkänd reklamation bekostar Seniorlife.se frakten. Kunden har 3 års reklamationsrätt. Reklamation av skador som uppstått i transporten (transportskador) måste anmälas till vår kundservice inom  senast 4 bankdagar.

 

Avbeställning

Avbeställning av produkt eller tjänst som anskaffats eller färdigställts speciellt för kunden, är ej möjlig. Kunden har rätt att avbeställa fram tills dess att kunden mottagit varan alternativt ankommit till ombud. Dock kan Seniorlife.se ta ut en skälig avgift för detta. Ifall avbeställning sker efter varan lämnat vårt lager krävs en avgift på 199 SEK.

Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från Seniorlife.se.

Äganderättsförbehåll

Alla varor förblir Seniorlife.se egendom tills dess full betalning erlagts.

Ansvar för fel

Seniorlife.se ansvar för fel i leverans är begränsad till gällande försäljningsvillkor. Seniorlife.se bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex, men ej begränsat till, inkompatiblilitet, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Force Majeure

Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Seniorlife.se kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Seniorlife.se befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Tvist

Konsument: Tvist i anledning av detta avtal prövas av Stockholms tingsrätt som första instans. Svensk lag ska tillämpas.

 

Företagskund: Tvist i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom skiljedom administrerat vid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (”SCC”). Överstiger inte tvisteföremålets värde hundra gånger det vid tiden för påkallande av skiljeförfarande gällande basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring (”Beloppsgränsen”), ska SCC:s Regler för Förenklat Skiljeförfarande tillämpas. Överstiger tvisteföremålets värde Beloppsgränsen, ska Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut tillämpas. Uppgår tvisteföremålets värde till ett belopp mellan Beloppsgränsen och 10 000 000 kr ska skiljenämnden bestå av en skiljeman. Överstiger tvisteföremålets värde 10 000 000 kr ska skiljenämnden bestå av tre skiljemän. Tvisteföremålets värde omfattar kärandens yrkande i påkallelseskriften samt eventuella genkäromål i svarandens yttrande över påkallelseskriften. Svensk lag ska tillämpas. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm.

 

Seniorlife.se följer alltid Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.