Om Seniorlife

Människorna bakom Seniorlife

Seniorlife.se drivs av familjen Wedege - nu i andra generationen.

När Seniorlife.se grundades 1980 arbetade Lone Wedege som ortopedtekniker. I sin klinik gav hon råd och vägledning till seniorer som inte kunde hitta någonstans att köpa hjälpmedel för att underlätta det dagliga livet.

När Lone insåg att det fanns ett behov för att kunna köpa dessa hjälpmedel och samtidigt få kvalificerad råd- och vägledning, föddes idén till Seniorlife.se. Lone fick sin man Bobbie med på tåget och Seniorlife.se kunde senare öppna dörrarna till sin webshop.

Lone och Bobbies son Steffen fick snabbt upp intresset för företaget och har varit en stor del av verksamheten under många år. Idag har han tagit över rodret medan Lone bidrar med sina många års erfarenhet och expertis.

Tillsammans med vår duktiga personal driver vi en webshop med hjälpmedel för seniorer där vi har fokus på kvalitet och kvalificerade råd och vägledning. Vårt mål är det samma idag som från första början  - att göra vardagen enklare för seniorer och att hjälpmedel ska finnas tillgängliga för alla.  

Hjärtligt välkommen till vår webshop!